Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę mięsa drobiowego świeżego”

CPV: 15112120-3, 15112130-6, 15112300-9

Otwarcie ofert: 07.09.2018 r.  godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 31 lipca 2018 o godz. 09.42 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 7 września 2018 o godz. 10.35 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 1 października 2018 o godz. 14.05 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.31 Robert Górecki