Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę modułu maszyny wytrzymałościowej 600 kN do prowadzenia prób czteropunktowego

zginania belek współpracującego z maszyną wytrzymałościową Testing 5000 kN”


CPV: 38425500-5

Otwarcie ofert: 08.08.2018 r., godz. 10:00

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 26 lipca 2018 o godz. 12.24 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 8 sierpnia 2018 o godz. 10.03 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 10 sierpnia 2018 o godz. 10.35 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 10 sierpnia 2018 o godz. 10.37 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 14.03 Weronika Popielarczyk