Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na:

"Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy dla żołnierzy i pracowników Wojskowej Akademii Technicznej przez podmiot wykonujący świadczenia w promieniu do 5 km od siedziby Zamawiającego w granicach m. st. Warszawy"

CPV: 85121100-4

Otwarcie ofert: 30.07.2018r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 lipca 2018 o godz. 12.38 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 26 lipca 2018 o godz. 12.04 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 30 lipca 2018 o godz. 12.54 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 7 sierpnia 2018 o godz. 11.59 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 4 września 2018 o godz. 13.39 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 13 marca 2019 o godz. 13.12 Teresa Lewczuk