Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO”

CPV: 30213100-6; 30231300-0; 30232100-5; 30234000-8; 30237000-9; 31224810-3; 38520000-6; 30191400-8

Otwarcie ofert: 13.08.2018 r.  godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 lipca 2018 o godz. 10.51 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 13 sierpnia 2018 o godz. 11.46 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 23 sierpnia 2018 o godz. 10.09 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.18 Janusz Skrzyński