Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„Remont pomieszczeń i laboratoriów w budynku nr 100 i 65”

CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3

Otwarcie ofert: 14.12.2018 godz 10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 29 listopada 2018 o godz. 14.12 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 14 grudnia 2018 o godz. 11.44 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 4 stycznia 2019 o godz. 14.35 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 10 kwietnia 2019 o godz. 08.42 Radosław Jankowski