Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę środków kosmetycznych”

CPV:

33711520-8, 33711610-6, 33711900-6, 39313000-9, 39812000-7, 39830000-9

 

Otwarcie ofert: 11.12.2018r. godz: 11:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 29 listopada 2018 o godz. 09.16 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 29 listopada 2018 o godz. 09.57 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 6 grudnia 2018 o godz. 09.21 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 11 grudnia 2018 o godz. 11.23 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 21 grudnia 2018 o godz. 13.45 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 08.10 Weronika Popielarczyk