Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę materiałów hydraulicznych


CPV:

44425000-5, 09211000-1, 19510000-4, 24910000-6, 24950000-8, 24951130-5, 24963000-2, 31523200-0, 31730000-2, 34300000-0, 34312500-2, 34928472-7, 35121500-3, 35125100-7, 38421100-3, 38423100-7, 39236000-5, 39313000-9, 39715000-7, 39715100-8, 39715300-0, 39831240-0, 42121400-7, 42122130-0, 42122220-8, 42130000-9, 42131100-7, 42131110-0, 42131130-6, , 42131140-9, 42131147-8, 42131160-5, 42131230-7, 42131260-6, 42132100-4, 42132300-6, 42141800-7, 42164000-6, 42390000-6, 42511100-2, 44111520-2, 44115220-7, 44163000-0, 44163100-1, 44163110-4, 44163230-1, 44163240-4, 44167200-0, 44176000-4, 44333000-3, 44400000-4, 44410000-7, 44411000-4, 44411300-7, 44411400-8, 44411740-3, 44411800-2, 44423740-0, 44425000-5, 44425200-7, 44482200-4, 44611000-6, 44611600-2, 44621100-0, 45331100-7, 45332000-3. 

Otwarcie ofert: 11.09.2018 r., godz. 10:00

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 sierpnia 2018 o godz. 12.55 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 5 września 2018 o godz. 08.20 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 5 września 2018 o godz. 08.21 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 11 września 2018 o godz. 10.24 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 20 września 2018 o godz. 11.00 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 14.04 Weronika Popielarczyk