Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Rozbudowę infrastruktury IT na potrzeby Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS”

CPV: 30211000-1, 30213300-8, 30233141-1

Otwarcie ofert: 05.10.2018r godz 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 sierpnia 2018 o godz. 11.27 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 6 września 2018 o godz. 13.47 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 13 września 2018 o godz. 14.44 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 18 września 2018 o godz. 14.05 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 5 października 2018 o godz. 10.49 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 14 listopada 2018 o godz. 11.19 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 09.43 Radosław Jankowski