Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę nośnika mobilnego stanowiska badawczego, na płycie podłogowej pojazdu produkowanego seryjnie, realizującego pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku wysoko zurbanizowanym oraz w warunkach poligonowych o zróżnicowanej strukturze uksztaltowania terenu i zalesieniu”

CPV: 38540000-2

Otwarcie ofert: 12.09.2018 r.  godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 30 sierpnia 2018 o godz. 13.05 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 7 września 2018 o godz. 12.50 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 12 września 2018 o godz. 10.59 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 września 2018 o godz. 14.49 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 12.14 Janusz Skrzyński