Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę wyrobów garmażeryjnych chłodzonych”

CPV: 15894300-4

Otwarcie ofert: 06.09.2018 r., godz. 11:00

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 sierpnia 2018 o godz. 14.01 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 6 września 2018 o godz. 13.00 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 12 września 2018 o godz. 10.33 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 13.59 Teresa Lewczuk