Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego”

CPV: 30214000-2, 30231300-0, 30237280-5, 32424000-1, 32420000-3

Otwarcie ofert: 01.10.2018 godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 sierpnia 2018 o godz. 12.32 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 września 2018 o godz. 10.27 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 1 października 2018 o godz. 11.40 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 9 listopada 2018 o godz. 10.41 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.33 Robert Górecki