Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę pieczywa”

CPV: 15811000-6

Otwarcie ofert: 27.06.2018r., godzina 10:00

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 czerwca 2018 o godz. 12.42 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 27 czerwca 2018 o godz. 10.26 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 16 lipca 2018 o godz. 12.27 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 14.03 Teresa Lewczuk