Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„BUDOWA TABLICY REKLAMOWEJ WAT - BILLBOARDU WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 45200000-9, 45231400-9, 45311200-2, 45453000-7, 71221000-3

Otwarcie ofert: 19.06.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 czerwca 2018 o godz. 12.59 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 4 czerwca 2018 o godz. 13.02 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 czerwca 2018 o godz. 10.34 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 13 lipca 2018 o godz. 11.23 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.32 Robert Górecki