Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„Remont instalacji sanitarnych wraz z przebudową węzła cieplnegow budynku AW-4 - skrzydło prawe w formule ‘zaprojektuj i wykonaj’”

CPV: 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6, 71000000-8

Otwarcie ofert: 19.06.2018r. godz: 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 czerwca 2018 o godz. 13.48 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 21 czerwca 2018 o godz. 15.03 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 26 czerwca 2018 o godz. 13.46 Radosław Jankowski