Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę zunifikowanych podzespołów elektronicznych do rozbudowy AFORS/FOSREM na bazie MIOC”  

CPV: 31712000-0

Otwarcie ofert: 22.06.2018r. godz: 12:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 12 czerwca 2018 o godz. 11.34 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 22 czerwca 2018 o godz. 12.59 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 26 czerwca 2018 o godz. 10.39 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 14.04 Teresa Lewczuk