Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby rozbudowy sieci w budynku 100”   Otwarcie ofert: 25.04.2019 r.   godz. 10:00   Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mleka i przetworów mlecznych” Otwarcie ofert: 16.04.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI” CPV: 39830000-9, 39832000-3, 39811000-0, 39831000-6, 39831200-8, 39831210-1, 39831240-0, 39811300-3, 39831300-9, 33631200-4, 39525800-0, 24452000-7, 24456000-5, 42912310-…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego” Otwarcie ofert: 17.04.2019r. godz 12:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adres…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA PRZYŁĄCZA I SIECI CIEPŁOWNICZE WRAZ Z MODERNIZACJĄ WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKU WAT" CPV: 71220000-6, 71321200-6, 71221000-3, 71240000-2, 7…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :   "Dostawę chemii basenowej"   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 Projekt umowy - załącznik nr 2 Oferta Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa sprzętu biurowego, RTV i AGD” CPV 39710000-2 Otwarcie ofert: 26.03.2019 r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawia…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych w budynkach WAT” CPV: 50531400-0 Otwarcie ofert: zmiana 20.03.2019 r.  27.03.2019 r. godz. 10:00   Postępowanie prowadzone jest za pośred…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa artykułów spożywczych różnych” CPV 15890000-3 Otwarcie ofert: 25.03.2019 r. godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM” CPV: 45200000-9, 45100000-8, 44160000-9, 45400000-1, 45310000-3, 45331210-1, 39000000-2, 45330000-9 Otwarcie ofert: 27.03.2019r., godz.…