Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWA KOMORY SPRĘŻENIA BADAWCZEGO HIPERDŹWIĘKOWEGO UKŁADU MIOTAJĄCEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ" CPV 38540000-2 Otwarcie ofert: 22.08.2019 r., o godzinie: 11:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY PRAC BADAWCZYCH" CPV 30213100-6, 30214000-2 Otwarcie ofert: 14.08.2019 r., o godzinie: 11:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawa komputerów, urządzeń i podzespołów  komputerowych oraz oprogramowaniana potrzeby realizacji projektów badawczych realizowanych przez Instytut Telekomunikacji WEL"   Otwarcie ofert: 08.08.2019r., o godzinie: 10:0…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ SAMOLOTU BEZZAŁOGOWEGO Z GŁOWICĄ MAPUJĄCĄ Z APARATEM, Z UKŁADEM ELEKTRONICZNEGO WTRYSKU PALIWA, SKRZYNIA TRANSPORTOWA ORAZ SZKOLENIE PRODUKTOWE" CPV 34711200-6 Otwarcie ofert: 14.06.2019r., o godzinie: 10:00 Pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra kaliskiego 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : "Dostawę gazów technicznych"   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Oferta Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra kaliskiego 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : "Dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z urządzeniami do dystrybucji"   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Oferta Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ OSCYLOSKOPÓW I ZESTAWU MODUŁÓW LOKALIZACYJNYCH UWB" CPV 38342000-4, 31710000-6, 32352000-5, 31211110-2, 31430000-9, 31158000-8, 31321210-7, 48513000-7 Otwarcie ofert: 15.05.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobran…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : "Rozbudowę stanowiska tunelu wodnego przeznaczonego do wizualizacji barwnej modelów samolotów poprzez montaż trójosiowego systemu do sterowania położeniem dyszy barwiącej strumień wodny"   Pliki do pobrania: Zapytanie of…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne XIII Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej w 2020 roku" CPV: 55120000-7 Otwarcie ofert: 12.04.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania:…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa artykułów spożywczych różnych” CPV 15890000-3 Otwarcie ofert: 18.04.2019 r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezam…