Baner BIP

2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ KOMPLETNEGO ZESTAWU, MODEL DTS 140NVIS, DO POMIARU RADIANCJI I LUMINANCJI NVIS ZGODNIE Z NORMĄ MIL-L-85762A/MIL-STD-3009 WRAZ ZE SZKOLENIEM" CPV: 38540000-2, 60161000-4, 79131000-1, 80511000-9 Otwarcie …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę części samochodowych, akcesoriów, warsztatowych środków  materiałowych, materiałów technicznych samochodowych i narzędzi specjalistycznych" CPV: 09211000-1, 19511200-3, 24513000-3, 29130000-9, 291…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI SPEKTROMETRU PROMIENIOWANIA GAMMA Z DETEKTOREM HPGe ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA" CPV: 38433000-9 Otwarcie ofert: 07.11.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wybor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Budowę budynku Szkolno-Laboratoryjnego dla WILiG" CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45310000-3 Otwarcie ofert: 12.11.2019r. 18.11.2019r 21.11.2019r, godz. 11:00 Pliki do pobrania: Zawiadom…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "PAKIET SERWISOWY DLA SPEKTROMETRU IFS 125HR WRAZ Z AKCESORIAMI" CPV 38400000-9 Otwarcie ofert: 31.10.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłosze…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę i załadunek (serwis) materiałów do stanowiska MBE Riber 21 DZ" CPV 24950000-8, 38437000-7, 79571000-7 Otwarcie ofert: 24.10.2019 r., o godzinie: 10:30 Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ KRIOSTATU HELOWEGO" CPV 38400000-9 Otwarcie ofert: 24.10.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ OSCYLOSKOPÓW CYFROWYCH, AUTOMATYCZNEJ STACJI DO MONTAŻU/DEMONTAŻU UKŁADÓW BGA W OSŁONIE AZOTU, ZESTAWU STACJI NAPRAWCZEJ W POSTACI STACJI SERWISOWEJ, STANOWISKA DO MONTAŻU I DIAGNOSTYKI UKŁADÓW ELE…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę zestawu stanowisk do badań ogniw fotowoltaicznych" CPV: 38000000-5, 30200000-1 Otwarcie ofert: 18.10.2019r., godz. 10:00     Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwar…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "SPEKTROFOTOMETR UV-vis-NIR Z WYPOSAŻENIEM DO BADAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ KONTROLI JAKOŚCI NANOMATERIAŁÓW, WARSTW I CIENKICH POWŁOK" CPV 33114000-2, 38433000-9, 38433300-2, 31640000-4, 38430000-8, 38432000-2, 38500000-0, 3854…