Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu video i foto wraz z akcesoriami” CPV: 32333200-8; 32351000-8; 38650000-6 Otwarcie ofert: 05.12.2019 r.   godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa,  ul. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę odczynników chemicznych” CPV: 24000000-4 Otwarcie ofert: 05.12.2019r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa podnośnika koszowego” CPV: 34144400-2 Otwarcie ofert: 29.11.2019 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert Wyja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Okresowe przeglądy konserwacyjne i naprawa drzwi przeciwpożarowych zamontowanych w budynkach Wojskowej Akademii Technicznej" CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 06.12.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Za…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę stanowiska do pomiaru odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz” Otwarcie ofert: 23.12.2019 08.01.2020r.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PROJEKTU BADAWCZEGO" CPV: 30213000-5, 32250000-5, 32324600-6, 30213200-7, 30232110-8, 30232140-7, 38652100-1, 30213300-8, 30213100-6, 32250000-5, 30232110-8 Otwarcie ofert: 28.11.201…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę i załadunek (serwis) materiałów do stanowiska MBE Riber 21 DZ" CPV 24950000-8, 38437000-7, 79571000-7 Otwarcie ofert: 25.11.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Info…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Wykonanie rozprężalni gazu oraz wentylacji w laboratorium badawczym w budynku nr 71 w formule „zaprojektuj i wykonaj”   Otwarcie ofert: 03.12.2019 r.   godz 10:00   Pliki do pobrania…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ SONDY MIKROSKOPOWEJ Z OPROGRAMOWANIEM DO BADANIA PROCESÓW KRYSTALIZACJI" CPV 38514000-1 Otwarcie ofert: 26.11.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwar…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ KOMPLETNEGO ZESTAWU, MODEL DTS 140NVIS, DO POMIARU RADIANCJI I LUMINANCJI NVIS ZGODNIE Z NORMĄ MIL-L-85762A/MIL-STD-3009 WRAZ ZE SZKOLENIEM" CPV: 38540000-2, 60161000-4, 79131000-1, 80511000-9 Otwarcie …