Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ OSCYLOSKOPÓW I ZESTAWU MODUŁÓW LOKALIZACYJNYCH UWB" CPV 38342000-4, 31710000-6, 32352000-5, 31211110-2, 31430000-9, 31158000-8, 31321210-7, 48513000-7 Otwarcie ofert: 15.05.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobran…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : "Rozbudowę stanowiska tunelu wodnego przeznaczonego do wizualizacji barwnej modelów samolotów poprzez montaż trójosiowego systemu do sterowania położeniem dyszy barwiącej strumień wodny"   Pliki do pobrania: Zapytanie of…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne XIII Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej w 2020 roku" CPV: 55120000-7 Otwarcie ofert: 12.04.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania:…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa artykułów spożywczych różnych” CPV 15890000-3 Otwarcie ofert: 18.04.2019 r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa artykułów gospodarczych” CPV 39220000-0 Otwarcie ofert: 24.04.2019 r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę aparatury laboratoryjnej” Otwarcie ofert: 05.04.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mebli i wyposażenia” Otwarcie ofert: 30.04.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO MIKROMACIERZY" CPV: 33124130-5, 33696300-8, 33792000-8 Otwarcie ofert: 03.04.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszen…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa wody mineralnej, soków oraz napojów gazowanych i niegazowanych” CPV 15321000-4 Otwarcie ofert: 10.04.2019 r. godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza postępowanie na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro na: USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA ORAZ TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZEZ SUFO NA RZECZ  WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO  Otwarcie ofert: …