Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj" CPV: 71000000-8, 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na: "Całodobową stacjonarną opiekę medyczną w Izbie Chorych (w promieniu 15km od siedziby Zamawiającego na terenie miasta St. Warszawy) dla podchorążych WAT wraz z wyżywieniem i transportem z siedziby …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę słodyczy" CPV: 15842300-5, 03222100-4, 03222115-2, 03222331-2, 15312300-1, 15820000-2, 15842000-2, 15842220-0 Otwarcie ofert: 10.01.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Rozbudowa budynku nr 63 na potrzeby Laboratorium Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej WML" CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 39290000-1, 31311000-9, 31342000-5, 45332000-3, 45232140-…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa,  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Termomodernizacja budynków nr 57 i 58 w oparciu o zaktualizowane   dokumentacje projektowe oraz audyty energetyczne i oświetlenie w formule „zaprojektuj i wykonaj” oraz „ Roboty remontowe w budy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: „Druk i dostawę 150 pozycji książkowych” CPV: 22110000-4 Otwarcie ofert: 13.12.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu Infor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego” Otwarcie ofert: 13.01.2020 r.  godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiaja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Stałą konserwacja i naprawa klimatyzatorów typu split i multisplit w budynkach WAT" CPV: 50730000-1 Otwarcie ofert: 18.12.2019r., godz. 11:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa,  ul. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę artykułów papierniczych" CPV: 3010000-7 Otwarcie ofert: 19.12.2019r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę ryb i przetworów rybnych" CPV: 5211100-1, 15221000-3, 15230000-9, 15234000-7, 15235000-4, 15241200-1, 15241400-3, 15242000-6, 15243000-3 Otwarcie ofert: 18.12.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: …