Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa,  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: „Drukowanie i dostawę kalendarzy” CPV: 30199792-9 Otwarcie ofert: 06.11.2019 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę aparatury elektrycznej i urządzeń elektronicznych" CPV: 31600000-2, 31700000-3 Otwarcie ofert: 15.11.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Prenumeratę prasy i czasopism krajowych oraz zagranicznych na 2020 rok" CPV: 79980000-7, 22200000-2 Otwarcie ofert: 12.11.2019r., godz. 11:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI SPEKTROMETRU PROMIENIOWANIA GAMMA Z DETEKTOREM HPGe ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA" CPV: 38433000-9 Otwarcie ofert: 07.11.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wybor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Budowę budynku Szkolno-Laboratoryjnego dla WILiG" CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45310000-3 Otwarcie ofert: 12.11.2019r. 18.11.2019r 21.11.2019r, godz. 11:00 Pliki do pobrania: Zawiadom…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BADAWCZEGO WYTRZYMAŁOŚCI I TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH” CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 453000000-0 Otwarcie ofert: 15.11.2019r., godz. 10:00…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” Otwarcie ofert: 22.11.2019 r.  godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zaku…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę komputerów, urządzeń komputerowych i akcesoriów, monitoringu, projektorów multimedialnych, akcesoriów do projekcji stereoskopowej” Otwarcie ofert: 07.11.2019r.   godz 10:00 Postępowanie prowadzo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "PAKIET SERWISOWY DLA SPEKTROMETRU IFS 125HR WRAZ Z AKCESORIAMI" CPV 38400000-9 Otwarcie ofert: 31.10.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłosze…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę słodyczy" CPV: 03222100-4, 03222115-2, 03222331-2, 15820000-2, 15842000-2, 15842220-0, 15842300-5   Otwarcie ofert: 14.11.2019r., godz. 10:00 19.11.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadom…