Baner BIP

2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego” Otwarcie ofert: 17.04.2019r. godz 12:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adres…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA PRZYŁĄCZA I SIECI CIEPŁOWNICZE WRAZ Z MODERNIZACJĄ WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKU WAT" CPV: 71220000-6, 71321200-6, 71221000-3, 71240000-2, 7…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych w budynkach WAT” CPV: 50531400-0 Otwarcie ofert: zmiana 20.03.2019 r.  27.03.2019 r. godz. 10:00   Postępowanie prowadzone jest za pośred…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM” CPV: 45200000-9, 45100000-8, 44160000-9, 45400000-1, 45310000-3, 45331210-1, 39000000-2, 45330000-9 Otwarcie ofert: 27.03.2019r., godz.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ CENTRUM INNOWACJI WYDZIAŁU CYBERNETYKI” CPV: 71220000-6 Otwarcie ofert: 11.04.2019r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za po…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa oprogramowania narzędziowego i specjalistycznego do nauki budowy i użycia uzbrojenia i sprzętu wojskowego” CPV 48000000-8 Otwarcie ofert: 15.03.2019 r. godz. 10:30 Postępowanie prowad…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU, NARZĘDZI, OPROGRAMOWANIA, WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI DO PROTOTYPOWANIA” CPV 22462000-6, 31213000-2, 32236000-6, 30230000-0, 39230000-3, 48000000-8 Otwarcie ofert: 15.03.2019 r. godz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Dostosowanie budynku nr 100 do obowiązujących przepisów ppoż. -  wykonanie pionów instalacji hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń nr 056 i 058" Otwarcie ofert: 19.03.2019r. godz 10:00 Pos…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego” CPV: 30213100-6, 30214000-2 Otwarcie ofert: 02.04.2019 r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ez…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawa produktów mrożonych" Otwarcie ofert: 07.03.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…