Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych”

Otwarcie ofert: 22.11.2019 r.  godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 października 2019 o godz. 14.35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.32 Janusz Skrzyński