Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę komputerów, urządzeń komputerowych i akcesoriów, monitoringu, projektorów multimedialnych, akcesoriów do projekcji stereoskopowej”

Otwarcie ofert: 07.11.2019r.   godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 października 2019 o godz. 14.26 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 25 października 2019 o godz. 14.35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.32 Janusz Skrzyński