Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych w budynkach WAT”

CPV: 50531400-0

Otwarcie ofert: zmiana 20.03.2019 r.  27.03.2019 r. godz. 10:00

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 marca 2019 o godz. 13.37 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 7 marca 2019 o godz. 13.38 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 18 marca 2019 o godz. 13.35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 11.50 Janusz Skrzyński