Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA PRZYŁĄCZA I SIECI CIEPŁOWNICZE
WRAZ Z MODERNIZACJĄ WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKU WAT"

CPV: 71220000-6, 71321200-6, 71221000-3, 71240000-2, 71248000-8

Otwarcie ofert: 28.03.2019r., godz. 10:00

 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 marca 2019 o godz. 14.02 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.11 Agnieszka Szymaniak