Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„BUDOWA BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM”

CPV: 45200000-9, 45100000-8, 44160000-9, 45400000-1, 45310000-3, 45331210-1, 39000000-2, 45330000-9

Otwarcie ofert: 27.03.2019r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 6 marca 2019 o godz. 13.45 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.11 Agnieszka Szymaniak