Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby rozbudowy sieci w budynku 100”

 

Otwarcie ofert: 25.04.2019 r.   godz. 10:00

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 marca 2019 o godz. 11.33 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 11.47 Janusz Skrzyński