Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI”

CPV: 39830000-9, 39832000-3, 39811000-0, 39831000-6, 39831200-8, 39831210-1, 39831240-0, 39811300-3, 39831300-9,
33631200-4, 39525800-0, 24452000-7, 24456000-5, 42912310-8

Otwarcie ofert: 01.04.2019r., godz. 10:00

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 15 marca 2019 o godz. 12.32 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.10 Agnieszka Szymaniak