Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę, montaż i uruchomienie depozytorów na klucze w budynkach Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu WAT” CPV: 35120000-1 Otwarcie ofert: 21.07.2017 r. godz. 10:00   Pliki do pob…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę i montaż multimedialnego systemu treningu strzeleckiego” CPV: 34152000-7 Otwarcie ofert: 20.07.2017r godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania I…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę systemu do pomiaru mikrotwardości” CPV: 38424000-3 Otwarcie ofert: 19.07.2017r. godz.: 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia z ofert Pe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę sprzętu transmisji światłowodowej do poligonowego systemu monitoringu na CPSP” CPV: 38621000-4 Otwarcie ofert: 24.07.2017r godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ APARATURY POMIAROWEJ I AKCESORIÓW MIKROFALOWYCH” CPV: 38552000-9; 31120000-3; 31710000-6; 31681000-3; 34999100-7; 38342000-4; 38652100-1; 32420000-3; 30232110-8; 30191400-8; 31681000-3; 42…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYMIANĘ DŹWIGU TOWAROWO – OSOBOWEGO W BUDYNKU NR 22 – STOŁÓWKA W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 42414100-2, 71221000-3 Otwarcie ofert: 21.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do po…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ BUDYNKU RADIOWEGO CENTRUM NAUKOWO - DYDAKTYCZNEGO” CPV: 71220000-6 Otwarcie ofert: 14.07.2017r. godz. 11:00   Pliki do pobrania …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT STRZELNICY SZKOLNEJ WAT” CPV: 45214000-0, 45315700-5, 45331210-1 Otwarcie ofert: 20.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZENIA 032 WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI W AULI KĄTCKIEGO W BUDYNKU NR 100” CPV: 45400000-1 Otwarcie ofert: 19.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT KORYTARZA W KLATCE D-E WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ 148, 152A, 160, 160A NA I PIĘTRZE W BUDYNKU NR 100” CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 45314000-1 Otwarcie ofert: 18.07.2017r…