Baner BIP

2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZENIA 032 WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI W AULI KĄTCKIEGO W BUDYNKU NR 100” CPV: 45400000-1 Otwarcie ofert: 19.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT KORYTARZA W KLATCE D-E WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ 148, 152A, 160, 160A NA I PIĘTRZE W BUDYNKU NR 100” CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 45314000-1 Otwarcie ofert: 18.07.2017r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby dydaktyczne WTC” CPV: 38000000-5, 42910000-8, 42300000-9 Otwarcie ofert: 12.07.2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ BUDYNKU NR 15” CPV: 45312311-0 Otwarcie ofert: 17.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia Pełna…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „ROZBUDOWA WĘZŁÓW SIECI SZKIELETOWEJ NA TEREN OTWARTY WAT – NOWY WĘZEŁ ASK W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ WAT” CPV: 45314000-1 Otwarcie ofert: 14.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Za…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „PRZEBUDOWĘ NIECKI BASENOWEJ KLUBU SPORTOWEGO AZS WAT” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 13.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT INSTALACJI SANITARNEJ I INSTALACJI PPOŻ. W BUDYNKU NR 14 I 24” CPV: 45332200-5 Otwarcie ofert: 10.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Infor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT ŁAZIENEK NA PARTERZE I NA I PIĘTRZE W BUDYNKU NR 100” CPV: 45431200-9, 45330000-9, 45311200-2 Otwarcie ofert: 07.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wybor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KLUBIE WAT” CPV: 45431200-9, 45330000-9, 45311200-2 Otwarcie ofert: 06.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Usuwanie nadmiaru śniegu oraz nawisów lodowych z dachów budynków Wojskowej Akademii Technicznej” CPV: 90630000-2, 90620000-9 Otwarcie ofert: 04.07.2017r. godz.:11:00   Pliki do pobrania Z…