Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWĘ APARATURY POMIAROWEJ I AKCESORIÓW MIKROFALOWYCH”

CPV: 38552000-9; 31120000-3; 31710000-6; 31681000-3; 34999100-7; 38342000-4; 38652100-1; 32420000-3; 30232110-8; 30191400-8; 31681000-3; 42661000-7; 34999100-7; 31711422-7

Otwarcie ofert: 19.07.2017 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 6 lipca 2017 o godz. 15.40 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 12 lipca 2017 o godz. 14.40 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 14 lipca 2017 o godz. 13.47 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 18 lipca 2017 o godz. 12.38 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 19 lipca 2017 o godz. 10.38 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 3 sierpnia 2017 o godz. 14.23 Aleksandra Wierzynkiewicz