Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawę komputerów wraz z akcesoriami, sprzętu komputerowego, drukarek i specjalistycznego sprzętu komputerowego” CPV:30213000-5, 30125110-5, 30174000-9, 30213000-5, 30213100-6, 30213200-7, 302…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 209 000 euro na: Zabezpieczenie logistyczne organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „Liquid Crystal Conference 2018” CPV: 55120000-7 Otwarcie ofert: 10.08.2017r.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę uniwersalnej szlifierki narzędziowej" CPV: 43414000-8 Otwarcie ofert 23/08/2017r. o godzinie 10:00     Zawiadomienie o unieważnieniu Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załąc…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT KORYTARZA W KLATCE D-E WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ 148, 152A, 160, 160A NA I PIĘTRZE W BUDYNKU NR 100” CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 45314000-1 Otwarcie ofert: 29.08.2017r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU INFORMATYKI I SEKCJI TELEKOMUNIKACJI” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 23.08.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa automatycznej, skomputeryzowanej maszyny wytrzymałościowej 5000 kN” CPV: 38425500-5 Otwarcie ofert: 18.08.2017 r.  godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA OBRABIAREK, WIERTARKI I WKRĘTARKI” CPV: 42621000-5; 42623000-9; 42652000-1 Otwarcie ofert: 09.08.2017 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępow…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZENIA 049A W BUDYNKU NR 100” CPV:4500000-7, 45310000-3 Otwarcie ofert: 24.08.2017r., g.10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT KUCHNI, POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH, ZADASZENIE BALKONÓW I CHODNIKÓW W DS3” CPV:45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45453000-7, 45332000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 17.08.2017r., g. 10…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYMIANA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ NA ODCINKU DS2-DS3 BIBLIOTEKA GŁÓWNA WAT ORAZ KLUB WAT” CPV:45314000-1, 45232332-8 Otwarcie ofert: 10.08.2017r., g. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomien…