Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

„Dostawę komputerów wraz z akcesoriami, sprzętu komputerowego, drukarek i specjalistycznego sprzętu komputerowego”

CPV:30213000-5, 30125110-5, 30174000-9, 30213000-5, 30213100-6, 30213200-7, 30216110-0, 30232100-5, 30232130-4, 30232140-7, 30233100-2, 30233153-8, 30233180-6, 30234000-8, 30234100-9, 30234200-0, 30234300-1, 30234400-2, 30237000-9, 30237132-3, 30237220-7, 30237270-2, 30237280-5, 30237410-6, 30237460-1, 31224810-3, 32321200-1, 32322000-6, 32323100-4, 32410000-0, 32420000-3, 32550000-3, 32584000-0, 37453300-1, 38520000-6, 38652100-1, 38653400-1, 38651000-3, 38650000-6, 32351000-8, 31430000-9, 32582000-6

Otwarcie ofert: 19.09.2017r. godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 sierpnia 2017 o godz. 10.54 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 11 sierpnia 2017 o godz. 10.55 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 11 sierpnia 2017 o godz. 10.56 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 11 sierpnia 2017 o godz. 11.04 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 23 sierpnia 2017 o godz. 13.20 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 24 sierpnia 2017 o godz. 13.31 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 28 sierpnia 2017 o godz. 12.21 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 13 września 2017 o godz. 08.26 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 13 września 2017 o godz. 14.49 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 13 września 2017 o godz. 15.23 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 19 września 2017 o godz. 15.07 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 27 października 2017 o godz. 11.04 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2018 o godz. 13.56 Radosław Jankowski