Baner BIP

2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego” CPV: 30231300-0; 30213000-5; 30237000-9; 30232110-8; 30213100-6 Otwarcie ofert:  01.12.2017 r.    godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę profesjonalnych środków myjąco-dezynfekujących oraz środków kosmetycznych” CPV: 33711900-6, 39830000-9, 39831210-1, 39831250-3, 39831700-3, 33711520-8, 33711610-6, 39313000-9, 39812000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ CZUJNIKÓW PRZYSPIESZENIA O ZAKRESIE 100000g" CPV 35125100-7 Otwarcie ofert: 29.11.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Zał…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa mebli laboratoryjnych” CPV: 39180000-7 Otwarcie ofert: 27.11.2017 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogło…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "OPRACOWANIE TECHNOLOGII MONTAŻU, PROCEDUR NIWELACJI I STABILIZACJI SAMOLOTU HARNAŚ 3 WRAZ Z OPRACOWANIEM SYSTEMU OBEJM DO PRÓB WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I SZTYWNOŚCIOWYCH ORAZ WERYFIKACJĄ FUNKCJONALNOŚCI UKŁADU STEROWANIA. WYK…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na: „Świadczenie usług pocztowych dla Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego” CPV: 64110000-0 Otwarcie ofert: 08.11.2017 r. o godzinie 10:00   Informacja u udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamó…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "AKCESORIA ELEKTRONICZNE I ANTENY" CPV 30237131-6, 32324400-4, 31712110-4 Otwarcie ofert: 08.11.2017r. o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zmiana Nr 1 treści Ogłoszenia O…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Opracowanie projektu wykonawczego zabudowy auli, dostawa i montaż mebli audytoryjnych” CPV: 39160000-1 Otwarcie ofert: 09.11.2017 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyb…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego” CPV:15131000-5, 15131120-2, 15131130-5, 15131134-3, 15131200-7, 15131210-0, 15131230-6, 15131310-1, 15131400-9 Otwarcie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ STABILIZATORA KAMERY RONIN-2” CPV 38653000-7 Otwarcie ofert 07/11/2017r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogło…