Baner BIP

2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa narzędzi i elektronarzędzi" CPV: 14810000-2, 14811000-9, 14811300-2, 16310000-1, 18100000-0, 18142000-6, 18142000-6, 18900000-8, 18930000-7, 18937100-7, 30192130-1, 30192200-3, 30194700-2, 3…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” CPV: 64110000-0, 64112000-4, 64113000-1 Otwarcie ofert: 03.10.2017 r. o godzinie 10:00   Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia Wyja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT CHODNIKÓW PRZED BUDYNKIEM NR 62” CPV: 45233200-1, 45310000-3 Otwarcie ofert: 06.10.2017r., godz.: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT DRÓG I CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU NR 20 i 135 WRAZ Z MONTAŻEM SŁUPKÓW PARKINGOWYCH” CPV:45111000-8, 45233200-1, 45232411-6 Otwarcie ofert: 05.10.2017, godz. 10:00   Pliki do pobrania…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ OBRABIAREK, WIERTARKI I WKRĘTARKI” CPV: 42621000-5, 42623000-9, 42652000-1 Otwarcie ofert: 25.09.2017r. godz: 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ STACJI LUTOWNICZYCH I AKCESORIÓW MIKROFALOWYCH” CPV: 42661000-7, 34999100-7, 31711422-7 Otwarcie ofert: 19.09.2017r. godz: 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty In…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa artykułów spożywczych różnych” CPV: 03130000-1, 03222000-3,15331000-7, 15331133-8, 15331134-5, 15331135-2, 15331136-9, 15331400-1, 15331427-6,15331500-2, 15332100-5, 15332100-5, 15332100…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa automatycznej, skomputeryzowanej maszyny wytrzymałościowej 5000 kN” CPV: 38425500-5 Otwarcie ofert: 08.09.2017 r.  godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Wykonanie modułu elektroniki georadaru z liniową modulacją częstotliwości (LFM-CW)" CPV: 71350000-6 Otwarcie ofert: 11.09.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę części samochodowych, akcesoriów i narzędzi specjalistycznych” CPV: 09211000-1, 19511000-1, 19511200-3, 24513000-3, 29130000-9, 31211300-1, 31211310-4, 31212000-5, 31214100-0, 31219000-…