Baner BIP

2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Wykonanie, dostawę i uruchomienie źródła sterowanego EPM" CPV: 34999100-7 Otwarcie ofert: 30.08.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieni…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę i montaż multimedialnego systemu treningu strzeleckiego” CPV: 34152000-7 Otwarcie ofert: 29.08.2017r. godz: 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze ofery Informacja z otwar…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w związku z przetarg w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 209 000 euro na: „Aranżacja, wykonanie, transport i montaż wyposażenia hotelowego" CPV: 39150000-8, 79932000-6, 31500000-1, 39515000-5, 39515100-6, 44115810-0, 34953300-5, 39515410-2 Otwarcie ofe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych" CPV: 24200000-6; 24900000-3; 30192125-3; 33124130-5; 33140000-3; 33141000-0; 33141115-9; 33694000-1; 33696300-8; 33793000-5; 35113400-3; 33113410-6; 38437000-7; 38437110-1 Otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę uniwersalnej szlifierki narzędziowej" CPV: 43414000-8 Otwarcie ofert 23/08/2017r. o godzinie 10:00     Zawiadomienie o unieważnieniu Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załąc…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT KORYTARZA W KLATCE D-E WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ 148, 152A, 160, 160A NA I PIĘTRZE W BUDYNKU NR 100” CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 45314000-1 Otwarcie ofert: 29.08.2017r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU INFORMATYKI I SEKCJI TELEKOMUNIKACJI” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 23.08.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa automatycznej, skomputeryzowanej maszyny wytrzymałościowej 5000 kN” CPV: 38425500-5 Otwarcie ofert: 18.08.2017 r.  godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA OBRABIAREK, WIERTARKI I WKRĘTARKI” CPV: 42621000-5; 42623000-9; 42652000-1 Otwarcie ofert: 09.08.2017 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępow…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZENIA 049A W BUDYNKU NR 100” CPV:4500000-7, 45310000-3 Otwarcie ofert: 24.08.2017r., g.10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert…