Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawę i montaż multimedialnego systemu treningu strzeleckiego”

CPV: 34152000-7

Otwarcie ofert: 29.08.2017r. godz: 10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 21 sierpnia 2017 o godz. 11.16 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 29 sierpnia 2017 o godz. 10.32 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 4 września 2017 o godz. 11.55 Radosław Jankowski