Baner BIP

2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ FI 100 I FI 200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI” - ZADANIE NR 1 "WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ" - ZADANIE NR 2   CPV: 45231000-5, 45232410-9, 45332000-3, 4…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawa i rozbudowa klastra obliczeniowego, komputerów, akcesoriów komputerowych” CPV: 30234100-9, 32324600-6, 30234600-4, 30237200-1, 42123400-1, 38652000-0,  18939000-0, 30237460-1, 30213100-6…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: "Dostawę ramy silnika Rolls Royce 250 B17D wraz z wyposażeniem"   Pliki do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY ZAPLECZA BADAWCZEGO WYTRZYMAŁOŚCI I TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH” CPV:45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 45300000-0 Otwarcie ofert: 24.10.2017r., …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT I PRZEBUDOWĘ SZATNI I NATRYSKÓW W OŚRODKU SPORTOWYM – BUD. NR 19” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45300000-0 Otwarcie ofert: 19.10.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: "Interfejs RS232 - USB CA-USB2-MTI (virtual COM), kompatybilne z urządzeniem Xsens MTI-G-710"   Pliki do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU INFORMATYKII SEKCJI TELEKOMUNIKACJI” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 17.10.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ MIESZARKO-UGNIATARKI Z MIESZADŁAMI SIGMOIDALNYMI ORAZ OPRZYRZĄDOWANIA" CPV 43412000-4 Otwarcie ofert: 09.10.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłos…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZENIA 049A W BUDYNKU NR 100” CPV: 45000000-7, 45310000-3, Otwarcie ofert: 10.10.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego” CPV: 30231300-0; 30213000-5; 30237000-9; 30232110-8; 30213100-6 Otwarcie ofert: 06.10.2017 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o u…