Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ FI 100 I FI 200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI” - ZADANIE NR 1
"WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ" - ZADANIE NR 2

 

CPV: 45231000-5, 45232410-9, 45332000-3, 45100000-8

Otwarcie ofert: 27.10.2017r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 10 października 2017 o godz. 11.44 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 10 października 2017 o godz. 11.49 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 16 października 2017 o godz. 09.30 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 23 października 2017 o godz. 12.05 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2017 o godz. 08.23 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.25 Robert Górecki