Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWA SZAF METALOWYCH I ŁAWEK POD SZAFY”

CPV: 39141300-5; 39113600-3

Otwarcie ofert: 25.10.2017 r. godz. 10:00

  Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 października 2017 o godz. 10.56 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.37 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 25 października 2017 o godz. 12.28 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 10 listopada 2017 o godz. 13.32 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 10 listopada 2017 o godz. 15.37 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2017 o godz. 15.18 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2018 o godz. 15.11 Janusz Skrzyński