Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„REMONT I PRZEBUDOWĘ SZATNI I NATRYSKÓW W OŚRODKU SPORTOWYM – BUD. NR 19”

CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45300000-0

Otwarcie ofert: 19.10.2017r., godz. 10:00

 Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 października 2017 o godz. 12.04 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 19 października 2017 o godz. 10.45 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 9 listopada 2017 o godz. 13.15 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.25 Robert Górecki