Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NR 058 I 056 W BUDYNKU 100 DO AKTUALNYCH WYMOGÓW PPOŻ” CPV:71220000-6 Otwarcie ofert: 07.08.2017r., g. 10:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA” CPV: 34912100-4, 39000000-2, 39100000-3, 39112000-0, 39113100-8, 39113600-3, 39121100-7, 39130000-2, 39134100-1, 39136000-4, 39141100-3, 39141300-5, 39143122-7, 39143…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę sprzętu rejestrującego do poligonowego systemu monitoringu dla zestawów przeciwlotniczych” CPV: 32333000-6 Otwarcie ofert: 01.08.2017 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawę komputerów” CPV: 30200000-1 Otwarcie ofert: 28.08.2017r. godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie Nr …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ KADŁUBA WLOTOWEGO SILNIKA DWUPRZEPŁYWOWEGO" CPV 34731500-5 Otwarcie ofert 28/07/2017r. o godzinie 12:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik N…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę zestawów GNSS” CPV: 38112100-4, 30212000-8 Otwarcie ofert: 28.07.2017r. godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie Nr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę narzędzi i elektronarzędzi" CPV: 14810000-2, 14811000-9, 14811300-2, 16310000-1, 18100000-0, 18142000-6, 18142000-6, 18900000-8, 18930000-7, 18937100-7, 30192130-1, 30192200-3, 30194700-2, …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” CPV: 30213000-5, 30214000-2; 30211500-6, 30237000-9; 30237140-2; 30237230-0; 30237100-0; 30237280-5; 30234100-9; 30231300-0; 30237410-6; 30237460-; 30234600-4 Otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawa mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych” CPV: 15111000-9, 15111100-0, 15111200-1, 15113000-3, 15114000-0, 15131600-1, 15412100-0 Otwarcie ofert: 22.08.2017 r. godz. 10:00   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ NR 116 I 117 NA CELE DYDAKTYCZNE W BUDYNKU NR 61 W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 71221000-3, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 26.07.2017r. godz. 10:00  …