Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ NR 116 I 117 NA CELE DYDAKTYCZNE W BUDYNKU NR 61 W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 71221000-3, 45310000-3, 45331000-6

Otwarcie ofert: 26.07.2017r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 lipca 2017 o godz. 10.23 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 26 lipca 2017 o godz. 11.03 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 27 lipca 2017 o godz. 10.00 Bartosz Tulibacki