Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

„Dostawa mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych”

CPV: 15111000-9, 15111100-0, 15111200-1, 15113000-3, 15114000-0, 15131600-1, 15412100-0

Otwarcie ofert: 22.08.2017 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 lipca 2017 o godz. 11.29 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 22 sierpnia 2017 o godz. 13.02 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 25 września 2017 o godz. 15.16 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 10.54 Aleksandra Wierzynkiewicz