Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NR 058 I 056 W BUDYNKU 100
DO AKTUALNYCH WYMOGÓW PPOŻ”

CPV:71220000-6

Otwarcie ofert: 07.08.2017r., g. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 lipca 2017 o godz. 09.26 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 7 sierpnia 2017 o godz. 10.43 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 17 sierpnia 2017 o godz. 14.19 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.40 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.48 Agnieszka Szymaniak