Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ APARATURY BADAWCZEJ" CPV 30211500-6; 30231300-0;30213100-6, 30237460-1, 30237200-1, 34999100-7, 31710000-6, 38342000-4 Otwarcie ofert 27/06/2017r. o godzinie 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ ORAZ KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM” CPV:71320000-7, 71321000-4, 71322000-1 Otwarcie ofer…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU NR 54” CPV:45443000-4, 45312310-3, 45232130-2 Otwarcie ofert: 05.07.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na: "Świadczenie usługi żywienia żołnierzy w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie" CPV: 55321000-6, 55521200-0, 55320000-9 Otwarcie ofert: 05.07.2017 r. r. o godzinie 10:00 Informacja o udzieleniu zamówienia Inform…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU INFORMATYKI I SEKCJI TELEKOMUNIKACJI” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 30.06.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DS 4 DLA POTRZEB ZAKWATEROWANIA PODCHORĄŻYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6, 71221000-3 Otwarcie ofert: 04.07.2017r., godz. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę artykułów spożywczych różnych” CPV: 03130000-1, 03222000-3,15331000-7, 15331133-8, 15331134-5, 15331135-2, 15331136-9, 15331400-1, 15331427-6,15331500-2, 15332100-5, 15332100-5, 1533210…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa elementów i odzieży ochronnej przed promieniowaniem laserowym oraz stołów optycznych” CPV: 18141000-9, 18142000-6, 35113400-3, 35121000-8, 39181000-4 Otwarcie ofert: 29.06.2017 r.  go…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT ŁAZIENEK I POMIESZCZEŃ W DOMU STUDENCKIM NR 2” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 26.06.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO BADAŃ BIOLOGICZNYCH" CPV 24200000-6, 33124100-6, 33124130-5, 33694000-1, 33696500-0, 38437000-7, 38437110-1, 38951000-6 Otwarcie ofert 14/06/2017r. o godzinie 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówie…