Baner BIP

2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT ŁAZIENEK I POMIESZCZEŃ W DOMU STUDENCKIM NR 2” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 26.06.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO BADAŃ BIOLOGICZNYCH" CPV 24200000-6, 33124100-6, 33124130-5, 33694000-1, 33696500-0, 38437000-7, 38437110-1, 38951000-6 Otwarcie ofert 14/06/2017r. o godzinie 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 9 DLA POTRZEB KUCHNI I STOŁÓWKI WOJSKOWEJ” CPV:45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 19.06.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobrania ZAWIADOMIENIE O WYBO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA PRASY DO INKLUDOWANIA PRÓBEK NA GORĄCO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” CPV: 38540000-2 Otwarcie ofert: 06.06.2017 r. godz. 13:30   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacj…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO, SIECIOWEGO, CZĘŚCI I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA” CPV 22000000-0, 30200000-1, 38653400-1, 38652110-4, 32413100-2, 38621000-4, 324131…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA DWÓCH TERMOSTATÓW -25ºC – 200ºC” CPV: 42943400-2 Otwarcie ofert: 25.05.2017 r. godz. 10:00  30.05.2017 r. godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Inform…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ APARATURY BADAWCZEJ" CPV 31731100-0; 31710000-6; 32352000-5; 31211110-2; 31430000-9; 31158000-8; 31321210-7; 48217000-2; 38552000-9; 30211500-6; 30231300-0;30213100-6 Otwarcie ofert 24/05/2017r. o godzinie 10:00 Ogł…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ SYSTEMU DO NAZIEMNEGO IMPULSOWEGO SKANOWANIA LASEROWEGO ORAZ DEMONSTRACYJNEJ KAMERY TERMOWIZYJNEJ Z DETEKTOREM MIKROBOLOMETRYCZNYM” CPV 38520000-6, 38651600-9 Otwarcie ofert 18/05/2017r. 2…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT ŁAZIENEK NA PARTERZE I NA I PIĘTRZE W BUDYNKU NR 100” CPV: 45431200-9, 45330000-9, 45311200-2 Otwarcie ofert: 18.05.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o uniew…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa ciast i wyrobów ciastkarskich” CPV: 15812000-3 Otwarcie ofert: 16.05.2017 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia Pełna wersja ogłoszen…