Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawę artykułów spożywczych różnych”

CPV: 03130000-1, 03222000-3,15331000-7, 15331133-8, 15331134-5, 15331135-2, 15331136-9, 15331400-1, 15331427-6,15331500-2, 15332100-5, 15332100-5, 15332100-5, 15332240-8, 15332290-3, 15332400-8,15332410-1, 15332412-5, 15411100-3, 15411110-6, 15612000-1, 15612100-2, 15613000-8,15613311-1, 15613313-5, 15614100-6, 15820000-2, 15830000-5, 15831200-4, 15831500-7,15831600-8, 15841000-5, 15842210-7, 15851100-9, 15860000-4, 15870000-7, 15871000-4,15871110-8, 15871200-6, 15871230-5, 15871250-1, 15871260-4, 15871273-8, 15872000-1,15872100-2, 15872400-5, 15890000-3, 15890000-4, 15891000-0, 15894300-4, 15898000-9, 24911000-3

Otwarcie ofert: 30.06.2017 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 czerwca 2017 o godz. 15.09 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 27 czerwca 2017 o godz. 13.01 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 30 czerwca 2017 o godz. 12.15 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 3 sierpnia 2017 o godz. 12.54 Aleksandra Wierzynkiewicz