Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Świadczenie usług badawczych i rozwojowych obejmujących opracowanie i wdrożenie analogowego toru obsługi rotacyjnego sejsmometru światłowodowego poprzez zatrudnienie w ramach umowy o dzieło”     Pliki do…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Świadczenie usług badawczych i rozwojowych obejmujących dokonanie implementacji głowicy pomiarowej układów AFORS/FOSREM do pomiarów sejsmologicznych i inżynieryjnych poprzez zatrudnienie w ramach umowy o dzie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa materiałów budowlanych” CPV: 14211000-3, 18930000-7, 24312120-1, 24910000-6, 33711900-6, 34927100-2, 34928200-0, 34928300-1, 39190000-0, 39714100-1, 41111800-9, 44111000-1, 44111100-2, 4411…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ DIODY LASEROWEJ ORAZ KOMPONENTÓW TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ” CPV 31712348-1, 32562000-0, 38623000-8, 44523000-2 Otwarcie ofert 11/04/2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomien…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2  przetarg w trybie zapytania o cenę na: „Usługę w zakresie druku i dostawy 45 pozycji książkowych” CPV: 22110000-4 Otwarcie ofert: 31.03.2017 godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa regałów do składowania broni” CPV: 39141100-3 Otwarcie ofert: 05.04.2017 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia Wyjaśnienie Nr 1 treś…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA AUDIO-WIZUALNEGO SAL WYKŁADOWYCH” CPV 30213300-6, 38652100-1, 38653400-1, 32413100-2 Otwarcie ofert 31/03/2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ SILNIKA TURBOŚMIGŁOWEGO Z WYPOSAŻENIEM" CPV 34731100-1 Otwarcie ofert 03/04/2017r. o godzinie 09:30 Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie Nr 1 treści ogłoszenia Ogło…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa materiałów elektrycznych” CPV: 18100000-0, 24910000-6, 30237200-1, 31153000-3, 31158100-9, 31211000-8, 31211300-1, 31211310-4, 31211340-3, 31216100-4, 31220000-4, 31221000-1, 31224100-3, 31…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH” CPV: 33124130-5, 33140000-3, 33631600-8, 33793000-5, 35113410-6, 38000000-5, 38437000-7, 38515000-8, 39711130-9 Otwarcie ofert: 27.03.2017  godz. …