Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWĘ DIODY LASEROWEJ ORAZ KOMPONENTÓW TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ”

CPV 31712348-1, 32562000-0, 38623000-8, 44523000-2

Otwarcie ofert 11/04/2017r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 3 kwietnia 2017 o godz. 12.01 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 11 kwietnia 2017 o godz. 10.25 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 21 kwietnia 2017 o godz. 10.22 Robert Górecki