Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „MONTAŻ ROLET WEWNETRZNYCH W SALACH AUDIOWIZUALNYCH NR 313 i 314 ORAZ WYMIANA ELEKTROZACZEPÓW DRZWIOWYCH W BUDYNKU NR 100” CPV: 45400000-1, 454221145-2, 32360000-4 Otwarcie ofert: 26.01.2017r.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ KABINY DO UZYSKANIA CZYSTOŚCI POWIETRZA SPEŁNIAJĄCEGO NORMY ISO5/6 DO URZĄDZENIA DO BEZPOŚREDNIEJ FOTOLITOGRAFII LASEROWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ” CPV 39717000-1, 42514310-8, 45331220-4, 4…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ ZESTAWU DO PREPARATYKI PRÓBEK BIOLOGICZNYCH DO SEM, ZESTAWU Z WIELOSTANOWISKOWYM MINERALIZATOREM MIKROFALOWYM Z KONTROLĄ TEMPERATURY ORAZ FLUORESCENCYJNEGO MIKROSKOPU ODWRÓCONEGO KLASY BAD…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ NAPYLARKI PRÓŻNIOWEJ DO NAPYLANIA METALEM I WĘGLEM, SYSTEMU DO PLAZMOWEGO OCZYSZCZANIA MATERIAŁÓW ORAZ LABORATORYJNEJ SUSZARKI PRÓŻNIOWEJ” CPV 38540000-2 Otwarcie ofert: 20/01/2017r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa i załadunek (serwis) materiałów (Ga, Al, As, Be, In, Sb)do stanowiska MBE Riber 21 DZ” CPV: 24959200-3, 24311000-7, 79571000-7 Otwarcie ofert: 19.01.2017 r. godz. 10:00   Pliki do pob…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „OPROGRAMOWANIE FIRMY MATHWORKS – LICENCJA TOTAL ACADEMIC HEADCOUNT W WERSJI ALL PRODUCTS” CPV 48460000-0 Otwarcie ofert: 19/01/2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza konkurs na: „WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO” Otwarcie ofert: 26.01.2017 r., godz. 11:00 Pliki do pobrania wyjaśnienie nr 1 wyjaśnienie nr 2 regulamin konkursu…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, BIUROWEGO, SIECIOWEGO I OPROGRAMOWANIA” CPV 30213000-5, 30213100-6, 30231300-0, 30237410-6, 30237460-1, 30232110-8, 30236000-2, 30216110-5, 30232100-5, 30234000-8, 3…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA REMONT KORYTARZA POZIOM I POMIĘDZY KLATKAMI D-E W BUDYNKU NR 100” CPV:71221000-3, 71240000-2, 71248000-8, 71620000-0 Otwarcie ofert: 17.01.2…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIENNEJ I BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 52” CPV:45000000-7, 45400000-1, 45314200-3 Otwarcie ofert: 19.01.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobrania ZAWIADOMIENIE …