Baner BIP

2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA REMONT KORYTARZA POZIOM I POMIĘDZY KLATKAMI D-E W BUDYNKU NR 100” CPV:71221000-3, 71240000-2, 71248000-8, 71620000-0 Otwarcie ofert: 17.01.2…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIENNEJ I BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 52” CPV:45000000-7, 45400000-1, 45314200-3 Otwarcie ofert: 19.01.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobrania ZAWIADOMIENIE …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „NAPRAWA NAWIERZCHNI Z MAS BITUMICZNYCH ORAZ NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH NA TERENIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W LATACH 2016 - 2019” CPV: 45233142-6 Otwarcie ofert: 18.01.2017r.…