Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawa i załadunek (serwis) materiałów (Ga, Al, As, Be, In, Sb)do stanowiska MBE Riber 21 DZ”

CPV: 24959200-3, 24311000-7, 79571000-7

Otwarcie ofert: 19.01.2017 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 10 stycznia 2017 o godz. 11.15 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 stycznia 2017 o godz. 14.40 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 19 stycznia 2017 o godz. 11.40 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 23 stycznia 2017 o godz. 14.40 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 13.14 Janusz Skrzyński